Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

6558 a543 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaMezame Mezame
1660 4b63
Reposted fromreylin reylin viapersona-non-grata persona-non-grata

February 08 2019

Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute viaiammistake iammistake

February 05 2019

February 02 2019

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viatarczyn tarczyn
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viadancingwithaghost dancingwithaghost
Chodź pod kołdrę, schowamy się przed całym światem.

November 11 2018

"Nie pamiętam co kupiłem, 
 a pamiętam twój uśmiech."
  — DONIU & NOWATOR
  Reposted bypatocytatysmutnazupaiammistakenergomessinheadlaparisienneiammistakeaurinko

  November 07 2018

  2360 90b4
  Reposted frompsychedelix psychedelix
  Życie jest za krótkie by nie próbować.
  — Grey's Anatomy
  Reposted fromnacpanaa nacpanaa viametka metka

  November 02 2018

  Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
  — Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
  Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone.
  — Hanna Kowalewska

  October 29 2018

  4853 98c3
  Reposted frompandotree pandotree viapsychedelix psychedelix
  9196 238b

  October 27 2018

  2945 6a21
  Reposted fromloveinadream loveinadream viaMartwa13 Martwa13
  3926 963b 500
  Reposted fromFlau Flau viaToshi Toshi
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl