Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2019

November 11 2018

"Nie pamiętam co kupiłem, 
 a pamiętam twój uśmiech."
  — DONIU & NOWATOR
  Reposted bysmutnazupapatocytatyiammistakenergomessinheadlaparisienneiammistakeaurinkogawwwwwantamarielniskowo

  November 07 2018

  2360 90b4
  Reposted frompsychedelix psychedelix
  Życie jest za krótkie by nie próbować.
  — Grey's Anatomy
  Reposted fromnacpanaa nacpanaa viametka metka

  November 02 2018

  Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
  — Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
  Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone.
  — Hanna Kowalewska

  October 29 2018

  4853 98c3
  Reposted frompandotree pandotree viapsychedelix psychedelix
  9196 238b

  October 27 2018

  2945 6a21
  Reposted fromloveinadream loveinadream viaMartwa13 Martwa13
  3926 963b 500
  Reposted fromFlau Flau viaToshi Toshi
  Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
  http://seeik.pl
  Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy
  1893 b237 500
  Reposted fromEtnigos Etnigos viatojapaula tojapaula

  October 25 2018

  2586 d349 500
  Reposted fromcalifornia-love california-love
  1896 e8c2 500
  Reposted fromretro-girl retro-girl viasoko soko

  October 18 2018

  5984 8b64 500
  Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra

  October 08 2018

  4707 f5ec
  Reposted fromEtnigos Etnigos viatojapaula tojapaula
  Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
  — demotywatory
  Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianieobecnosc nieobecnosc
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl