Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

Znów pół nocy biłem się z myślami i dostałem wpierdol
— Opał
Reposted byRap4everpatocytatysmutnazupaplRapCytatyplimpulsivee12czerwcaxwyczesanagitaraxsilkdreamscreurebigevilgrin00patrzpodnogiIrgiblovelyczekoladowezatracenieszarakoszulaniskowokingofthejunglehormezaslovacebulowapchamtensyfcotarskygraywallsilkdreamsJapaManfreewayNiezidentyfikowanyObiektLatajacy

December 01 2019

9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaovenor ovenor
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

— Daniel Glattauer
Reposted fromblackdrama blackdrama viaaviee aviee
proszę Cię bądź
cicho i chodź
uciekniemy gdzieś daleko
— Krzysztof Zalewski, Luka
Coś się kończy, coś się zaczyna. Niczego w życiu nie żałuj. Wszystko zawsze jest po coś! Baw się życiem!
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viapl pl

December 03 2019

Znów pół nocy biłem się z myślami i dostałem wpierdol
— Opał
Reposted byRap4everpatocytatysmutnazupaplRapCytatyplimpulsivee12czerwcaxwyczesanagitaraxsilkdreamscreurebigevilgrin00patrzpodnogiIrgiblovelyczekoladowezatracenieszarakoszulaniskowokingofthejunglehormezaslovacebulowapchamtensyfcotarskygraywallsilkdreamsJapaManfreewayNiezidentyfikowanyObiektLatajacy

December 01 2019

9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaovenor ovenor
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

— Daniel Glattauer
Reposted fromblackdrama blackdrama viaaviee aviee
proszę Cię bądź
cicho i chodź
uciekniemy gdzieś daleko
— Krzysztof Zalewski, Luka

December 03 2019

Znów pół nocy biłem się z myślami i dostałem wpierdol
— Opał
Reposted byRap4everpatocytatysmutnazupaplRapCytatyplimpulsivee12czerwcaxwyczesanagitaraxsilkdreamscreurebigevilgrin00patrzpodnogiIrgiblovelyczekoladowezatracenieszarakoszulaniskowokingofthejunglehormezaslovacebulowapchamtensyfcotarskygraywallsilkdreamsJapaManfreewayNiezidentyfikowanyObiektLatajacy

December 01 2019

9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaovenor ovenor
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.

— Daniel Glattauer
Reposted fromblackdrama blackdrama viaaviee aviee

December 03 2019

Znów pół nocy biłem się z myślami i dostałem wpierdol
— Opał
Reposted byRap4everpatocytatysmutnazupaplRapCytatyplimpulsivee12czerwcaxwyczesanagitaraxsilkdreamscreurebigevilgrin00patrzpodnogiIrgiblovelyczekoladowezatracenieszarakoszulaniskowokingofthejunglehormezaslovacebulowapchamtensyfcotarskygraywallsilkdreamsJapaManfreewayNiezidentyfikowanyObiektLatajacy

December 01 2019

9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaovenor ovenor

December 03 2019

Znów pół nocy biłem się z myślami i dostałem wpierdol
— Opał
Reposted byRap4everpatocytatysmutnazupaplRapCytatyplimpulsivee12czerwcaxwyczesanagitaraxsilkdreamscreurebigevilgrin00patrzpodnogiIrgiblovelyczekoladowezatracenieszarakoszulaniskowokingofthejunglehormezaslovacebulowapchamtensyfcotarskygraywallsilkdreamsJapaManfreewayNiezidentyfikowanyObiektLatajacy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl