Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2019

0603 2423 500
Reposted fromBabson Babson viadancingwithaghost dancingwithaghost
5060 e061 500

September 26 2019

Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

September 03 2019

2134 d7a6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagabyax gabyax
1483 befc 500
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"

August 31 2019

Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
0368 3a80
Reposted fromchief chief viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 17 2019

Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via

August 04 2019

Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
8046 a4ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianevermind336 nevermind336

July 25 2019

7830 8ad3
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
6582 5e8d 500

July 08 2019

Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso – Dziewczyna z Brooklynu
Reposted fromnyaako nyaako viaEtien Etien

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak

czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl